Optimalisatie

Nadat het strategisch kader helder is en de KPI’s zijn gedefinieerd kunnen de campagnes live. The proof of the pudding is in the eating. Met andere woorden: op basis van resultaten kunnen we onze campagnes nog beter maken en meer rendement behalen. Hierbij kijken we vanzelfsprekend naar de resultaten per kanaal, maar ook overkoepelend. Budgetten zijn agile, zodat we dagelijks op basis van data de juiste keuzes kunnen maken. Hierbij hebben wij altijd maar één doel voor ogen: meer rendement.

Rapportage en Communicatie

Er is een overdaad aan data beschikbaar waarop gerapporteerd kan worden. Om het overzicht te bewaren en onze klanten de inzichten te geven waar ze naar zoeken maken wij onze rapportages altijd custom op. We sturen daarbij het liefst op duidelijk afgesproken doelen en KPI’s.