service-icon

Pink Marketing start met negen natuurorganisaties campagne

Afgelopen meivakantie is Pink Marketing gestart met een campagne tegen vogelverstoring in het Waddengebied in samenwerking met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, The Fieldwork Company, Rijksuniversiteit Groningen, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.

De campagne is ontwikkeld door Pünktlich, waarbij Pink Marketing verantwoordelijk is voor de media-inzet. De campagne moet bezoekers, bewoners en ondernemers van het wad bewust maken van de kwetsbaarheid van wadvogels.