service-icon

Emerce Performance PEXI

Emerce Performance: ‘Display advertising te ingewikkeld geworden’

“Het ecosysteem rondom display advertising is een aaneenschakeling geworden van allemaal losse schakels. Dit leidt tot inefficiency”, stelt Willem Waardenburg van Pink Marketing. Op Emerce Performance vertelt hij hoe het efficiënter kan.

Hoe is de markt van paid advertising veranderd in 2019 en wat verwacht je voor 2020?

“Digital zal blijven groeien en door de ontwikkelingen op het gebied van AI en data zal techniek een steeds grotere rol gaan spelen in zowel advertising als personalisatie van bijvoorbeeld de website. Hierdoor zal de afhankelijkheid van techniek en bureaus nog groter worden. Bij een aantal merken zag je afgelopen jaar al een beweging naar het insourcen van personeel. De data/techniek is echter het hart van de campagne en ligt grotendeels bij andere partijen. Ik verwacht (en hoop) dat adverteerders dat zullen inzien en hier tempo op zullen gaan maken.”

Waarom is volgens jou het landschap voor display advertising veel te ingewikkeld geworden?

“De wereld van programmatic is de afgelopen jaar onstuimig hard gegroeid. Adverteerders hebben jaren in het duister getast over de werking en vooral waar hun mediabudgetten belandden. Hier hebben ze terecht vragen over gesteld, die zijn beantwoord door het ontwikkelen van heel veel separate nieuwe technieken. Door de groei en het gebrek aan transparantie is het ecosysteem een aaneenschakeling geworden van allemaal losse schakels. Dit leidt tot inefficiency, er zijn nu heel veel partijen bezig met zoiets simpels als het vertonen van een banner dat 35-50% van de mediabudgetten verloren gaan in de keten.”

Klinkt zo hip: data is de nieuwe olie. Je bent het daar niet mee eens. Leg uit.

“Stel je vindt een oliebron. Dan weet je dat dit heel waardevol is. Er is een markt met vraag en aanbod en jij bent eigenaar. Echter weet niemand hoeveel data er beschikbaar is en wat de exacte waarde is van specifieke data. Wie is daarnaast de eigenaar? De consument, de verzamelaar, techniek partijen of een data handelaar? Weten merken wel met hoeveel partijen hun ‘kostbare’ data wordt gedeeld? Hoe verder partijen van de bron afstaan, hoe meer de data waard wordt. Ik hoop dat na alle commotie rondom GDPR van de consumenten de adverteerder nu de volgende is die dit niet meer accepteert.”

Waar staat Pexi voor, wat doet het voor wie?

“Pexi is een tool die ontwikkeld is voor adverteerders. We hebben simpelweg alle processen in de keten achter elkaar gezet en alles wat overbodig is eruit geknipt. Dit scheelt heel veel tijd en geld. Daarnaast is Pexi zuinig op je data. In plaats van het delen van de data met tientallen partijen wordt de data weer eigendom van de adverteerder en wordt er indien strikt noodzakelijk mondjesmaat data gedeeld met andere partijen.”

Waarom doet niet iedereen dit nu al?

“Gebrek aan inzicht. Wat weet een marketeer nou echt van zijn advertising campagnes? Hoeveel ziet hij of zij zelf en hoeveel wordt gedicteerd door een bureau? Daarnaast worden de meeste tools worden niet ontwikkeld om de adverteerder verder te helpen maar om weer een onvolkomenheid in het programmatic landschap op te lossen. Nu hebben we het probleem aangepakt bij de bron in plaats van weer een nieuwe pleister te plakken op een wond die blijft etteren.”